Dirvos ruošimas miško sodinimui

UAB VESPE

Nuo  dirvos paruošimo būdo priklauso ir dirvožemio derlingumas, drėgmės režimas, konkuruojančių augalų kiekis, aukštis ir agresyvumas kultivuojamiems augalams, dirvos ir netgi pažemio oro temperatūra sodinimo vietoje. Želdinių prigijimas, išsilaikymas ir augimas priklauso nuo fizinių bei hidrofizinių dirvožemio savybių.
Dauguma praktikoje taikomų dirvos ruošimo būdų skirti žolių stelbimui sumažinti  ir tuo pačiu sumažinti želdinių priežiūros darbų apimtis. Šlapiose augavietėse formuojami mikropakilimai vėlesniame amžiuje sumažina atsparumą vėjovartoms. Todėl mes rekomenduojame mikromelioraciją, nuleidžiant paviršinį vandenį. Į paruoštą dirvą lengviau sodinti. Todėl dirvą reikėtų ruošti visur, kur tik įmanoma.

Kodėl verta užsakyti dirvos ruošimo paslaugas mūsų įmonėje?

Nes UAB „Vespe“ kokybiškai paruošta dirva padės sumažinti ar netgi išvengti želdinių priežiūros darbų.