Miško kultūrų apsauga

UAB VESPE

Mūsų įmonė rūpinasi miško kultūrų apsauga, tad vykdome neplynus kirtimus, palikdami medžius-milžinus, ilgaamžius medžius, vertingus biologinei įvairovei, medžius su drevėmis ir uoksais, vertingus sėklinius medžius. Taip pat siekiame miške gausinti  negyvos medienos kiekį palikdami, dalį stuobrių, virtelių bei drevėtų medžių juostas prie upelių ir pelkių. Vykdydami visų rūšių kirtimus paliekame retus medžius- miškines obelis, laukines kriaušes, vinkšnas,trešnes ir kt., o projektuodami miško atželdinimą pirmenybę teikiame natūraliam atžėlimui.

Mes saugome Lietuvos miškų biologinę įvairovę

Pasitikėkite UAB „Vespe“, nes mums rūpi didžiausias Lietuvos gamtos turtas – miškai. Tad vykdydami kirtimus, stengiamės išsaugoti retus bei ilgaamžius medžius.