Miško kirtimas ir traukimas

UAB VESPE

Tvirtai nusprendus išsikirsti savo mišką, reikia išsiaiškinti kokius kirtimus Jūsų valdoje galima vykdyti. Lietuvoje yra keturios miško kirtimo grupės:
1. Pagrindiniai miško kirtimai. Dažniausiai kertami brandūs ir bręstantys medynai. Pagrindinis tikslas yra panaudoti nukirstą medieną.
2. Ugdomieji miško kirtimai.  Kertami nepageidaujamų rūšių medžiai, kreivi ir šakoti, kurie trukdo augti kitiems geros kokybės medžiams. Po šių kirtimų likusieji medžiai gauna daugiau erdvės ir šviesos, todėl vystosi greičiau ir geriau.)
3. Sanitariniai miško kirtimai. Kertami ligoti, kenkėjų pažeisti, džiūstantys  ir sudžiuvę medžiai.
4. Specialieji miško kirtimai. Šie kirtimai apima visus kitus kirtimus, kurie nepriskiriami pagrindiniams, ugdomiesiems ir sanitariniams.

Kodėl verta miško kirtimą patikėti UAB „Vespe“?

  • Darbus stengiamės atlikti iki sutarto termino;
  • Atliekant kirtimo darbus stengiamės išsaugoti perspektyvų pomiškį.

 

Miško traukimo pavadinimas likęs iš seniau, kai mediena buvo traukiama arkliais arba ištisais stiebais velkama traktoriais. Dabar Jūsų sortimentus iki sandėlio prie gero kelio   išvešime traktorinėmis priekabomis arba specialiais traktoriais, važiuodami tik važinėjimui skirtais valksmais. Tokiu būdu bus išsaugota miško paklotė, liks neišlaužytas pomiškis, nenubrozdinti augantys medžiai

  • Profesionalių darbuotojų komanda atliks visas miško ruošos paslaugas – medienos gamybą ir ištraukimą.
  • Darbus atliksime greitai ir kokybiškai.